Als het niet loopt…

Als het niet looptAls het dus even een keer niet goed gaat…
Je komt thuis na een dag trainen en voelt je leeg en futloos.
Je hebt niet het gevoel dat je de deelnemers geraakt hebt.
Het programma liep niet zoals je wilde en je kunt je vinger er niet precies op leggen hoe dat kwam.

Vaak gaat het in gevallen dat het niet helemaal loopt toch om een soort angst om het niet goed te doen, niet te voldoen en dus afgewezen te worden. Je kunt immers slecht geëvalueerd worden, de (ook je eigen) verwachtingen niet waar kunnen maken, de (vervolg)opdracht verliezen of geen resultaat boeken. Die, op zich begrijpelijke, zorg kan je wat doen verkrampen, bepaalt je (soms verkeerde) keuzes, maakt dat je je mond houdt terwijl je had willen/moeten spreken, een advies achterwege laat of voorzichtig wordt. Allemaal momenten waarop je een stukje van je kracht weglaat, het verschil niet meer maakt en dus misschien juist wel krijgt wat je wilde voorkomen.

Natuurlijk moet je soms juist even inhouden, anders reageren dan je wilde, je aanpassen en meegaan met de dynamiek van het moment. Maar dat weten en het juiste moment bepalen lukt beter wanneer je in je kracht staat, dan wanneer er een soort angst of bezorgdheid aan ten grondslag ligt.

Durven leiden

Faciliteren is begeleiden en begeleiden betekent namelijk ook durven leiden. Persoonlijk, authentiek leiderschap en voorbeeldgedrag zijn niet alleen begrippen die voor onze klanten gelden. Ook jij als facilitator presteert het beste wanneer je een kompas hebt waarop je kunt vertrouwen. Ook jij hebt visie nodig, een missie en de daarbij passende heldere waarden en overtuigingen. Dat geeft richting en houvast, biedt je klanten duidelijkheid, zekerheid en vertrouwen. Zelfs als ze er anders over denken. Jij staat ergens voor, “you walk the talk” en dat kan gewaardeerd worden, dan kent men je waarde toe. En je wilt toch van toegevoegde waarde zijn?

~ Ernst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *